Adresse:
Skift adresse
Oversigt over dit vands hårdhed
MIDDELHÅRDT BLØDT MEGET BLØDT TEMMELIG HÅRDT HÅRDT MEGET HÅRDT SÆRDELES HÅRDT 0 4 8 12 18 24 30 36

Hvad betyder vandets hårdhed for mig?

Hårdheden af vandet er vigtig for korrekt sæbedossering og indstilling af f.eks. opvaskemaskiner. Hårdheden måles i enheden °dH og er et tal for indhold af kalk eller rettere calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger, da kalk i vandet aflejres ved opvarmning og binder sæbe til sig.

Vandets hårdhedsgrad kan variere alt efter område. Det skyldes, at områderne forsynes af forskellige vandværker under Aalborg Forsyning.

Alt vand leveret af Aalborg Forsyning hører under kategorierne "middelhårdt" eller "temmelig hårdt".

Analyse af vandet på din adresse
Stof
Mængde
Grænseværdi

Henter vandanalyse for

[adresse]

Analyse

Her kan du se de sidste 10 års analyseresultater fra .

Til venstre for tilstandsparametrene er det indikeret om kvalitetskravene er overholdt. En grøn firkant betyder, at grænseværdien er overholdt og en rød firkant betyder, at grænseværdien er overskredet. Hvis der ikke er nogle farver ud for den enkelte tilstandsparameter betyder det, at der ikke er fastsat en grænseværdi.

Ved at klikke på den enkelte parameter kan du se en kurve, der viser de målte værdier fra for de sidste 10 år. 

 

Kvalitetskravene til drikkevandet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen, som kan findes her.

Ønsker du at se alle prøver fra både boringer, vandværker og ledningsnet kan du finde dem på http://www.geus.dk.

Hvis du ønsker at læse mere om parametrene, der testes for, har analyselaboratoriet Eurofins udarbejdet en guide, som kan findes her.

Seneste prøve dato: 

Den senest målte prøveværdi for i dit vand var på . Den gældende grænseværdi er på .

Det betyder at niveauet for overskrider den gældende grænseværdi. Aalborg Forsyning er opmærksomme på overskridelsen, og der bliver taget hånd om problemet.

 

Seneste prøve dato: 

Den senest målte prøveværdi for i dit vand var på . Den gældende grænseværdi er på .

Det betyder at niveauet for ligger inden for den gældende grænseværdi.

Seneste prøve dato: 

har ikke betydning for, om dit vand er sikkert at drikke, men måles da den har betydning for vandets udseende.

Seneste prøve dato: 

Der er ikke fastsat en grænseværdi for .

Henter tidsserie for

Velkommen til MitVand.dk

En side for dig som kunde ved Aalborg Forsynings vandforsyning og din VVS'er.

Her kan du finde oplysninger om vandforsyningen på din adresse.

Indtast din adresse og se, hvad der gælder for din ejendom
Adresse

Henter oplysninger...

<p>Aalborg Forsyning leverer ikke vand til [adresse].</p> <p>Du er kunde ved <strong><span class='mv-address-vandværk-placeholder'></span></strong>. Du kan kontakte dit vandværk via nedenstående oplysninger:</p>
Formand
Kasserer

Aalborg Forsyning leverer ikke vand til [adresse].

Dit vand kommer fra et såkaldt enkeltanlæg (privat boring på ejendommen eller anlæg med mindre end 10 forbrugere) eller fra et vandværk uden for Aalborg Kommune.

Der skete en fejl - prøv igen senere
Luk